U ovom delu možete pogledati hronološki pregled tematskih zbornika koje Institut ekonomskih nauka samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama publikovao od 1992. godine do danas.

2017.

Objavljeno: 2017-10-23

Kanali distribucije u savremenom bankarstvu

Aleksandra Bradić-Martinović, Vladimir Simović

199

Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Jelena Minović, Duško Bodroža, Ivan Stošić, Božo Drašković

440

Sustainable Growth in Small Economies - Book of Abstracts

Olja Munitlak Ivanović, isidora Ljumović, Aleksandra Bradić-Martinović

280

Pogledaj sve brojeve