Od osnivanja Instituta ekonomskih nauka 1958. godine jednu njegovih od važnih delatnosti predstavlja izdavačka delatnost. Reč je o publikacijama domaćeg i međunarodnog karatkera i značaja koje izdajemo samostalno i u saradnji sa drugim institucijama.

U ovom delu možete pogledati hronološki pregled izdanja Instituta ekonomskih nauka u periodu 1992. do danas.

2018.

Objavljeno: 2018-10-02

Pogledaj sve brojeve