Od osnivanja Instituta ekonomskih nauka 1958. godine jednu njegovih od važnih delatnosti predstavlja izdavačka delatnost. Reč je o publikacijama domaćeg i međunarodnog karatkera i značaja koje izdajemo samostalno i u saradnji sa drugim institucijama.

U ovom delu možete pogledati hronološki pregled izdanja Instituta ekonomskih nauka u periodu 1992. do danas.

2020

Published: 2020-07-01

Ekonomski aspekti kontrole duvana i empirijski nalazi u Srbiji

Jovan Zubović, Mihajlo Đukić, Olivera Jovanović

1-267

Black Swan in the World Economy 2020

Aida Hanić, Petar Mitić, Darko Marjanović, Mihajlo Đukić, Danijela Stojanović, Aleksandar Zdravković, Slaviša Tasić, Milica Kočović De Santo, Marko Miljković, Emilija Cvetković

157

View All Issues