U ovom delu možete pogledati hronološki pregled tematskih zbornika koje Institut ekonomskih nauka samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama publikovao od 1992. godine do danas.

2021

Published: 2021-05-18

Finance, Innovation and Technology:

New Models and Structures

Editors: Isidora Ljumović, Iskra Stancheva-Gigov

198

View All Issues