U ovom delu možete pogledati hronološki pregled tematskih zbornika koje Institut ekonomskih nauka samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama publikovao od 1992. godine do danas.

2022

Published: 2022-11-03

Nauka i inovacije kao pokretači privrednog razvoja

Urednici: Marija Mosurović Ružičić, Marija Lazarević-Moravčević, Mihailo Paunović

196

European Economies after COVID-19: Challenges and Implications for the Macroeconomic Policy

Book of Abstracts

Aleksandar Zdravković, Iskra Stancheva-Gigov, Milena Lazić, Katerina Hadži Naumova-Mihajlovska

126

View All Issues